Mondena - plastová okna a dveře | Časté dotazy

Časté dotazy

Průběh a vyřízení zakázky

Vytvoření předběžné nabídky
 • na základě Vámi dodaných podkladů (rozměrů, počtů kusů, požadavku na námi prováděné práce atd.) Vám zdarma vypracujeme v co nejkratší době cenovou nabídku
 • cenovou nabídku Vám zašleme emailem, poštou nebo Vám ji doručíme; nabídka je nejčastěji platná 3 měsíce, obsahuje položkový rozpočet nabízených výrobků, doplňků a prací

Změření zakázky

 • pokud jste s naší cenovou nabídkou spokojeni, domluví si naši technici s Vámi schůzku a přijedou zakázku zaměřit
 • zároveň při zaměřování doladíte veškeré detaily (např. dekory parapetů, barvu lamel žaluzií atd.)

Závazná cenová nabídka a smlouva o dílo

 • po zaměření zakázky a upřesnění veškerých detailů vypracujeme závaznou cenovou nabídku; cena v nabídce je konečná (včetně veškerých prací) a nebude se dále měnit!
 • dále připravíme k podpisu smlouvu o dílo - po předchozí domluvě je ve smlouvě uveden termín montáže
 • zároveň se smlouvou o dílo vystavíme zálohovou fakturu ve výši 50-70 % z celkové částky zakázky; zálohu můžete zaplatit hotově i převodem z bankovního účtu;

Realizace zakázky

 • realizace zakázky probíhá v dohodnutém termínu
 • z Vaší strany je třeba zajistit přístup k oknům a dostatečný prostor pro manipulaci s okny; dále pak přístup k el. zásuvce 220V; doporučujeme zakrýt nábytek zakrývací fólií;
 • montážní parta po příjezdu na místo realizace roznese nejprve okna či dveře na svá místa a začne s demontáží stávajících oken; jednotlivé práce (demontáž, montáž) na sebe navazují, takže se nemusíte obávat toho, že by zůstal Váš dům či byt bez osazených oken;
 • po zednickém začištění se na okna montují žaluzie a sítě
 • po dokončení prací provádíme hrubý úklid, na vyžádání zákazníka i vysávání průmyslovým vysavačem
 • následuje předání hotového díla a podepsání předávacího protokolu; platba se provádí buď přímo montážníkům v hotovosti, nebo bankovním převodem dle vystavené faktury
 • po montáži doporučujeme očistit okenní kování a odtokové drážky ve spodní části rámu a nejpozději do 3 měsíců od montáže odstranit krycí fólie z oken
Záruční a pozáruční servis
 • při problémech s funkčností nebo při vzniklých vadách zajišťujeme pětiletý záruční servis na námi dodané výrobky; záruka na doplňkový sortiment je dva roky;
 • reklamace vyřizujeme operativně v co nejkratší době
 • pozáruční servis je zajištěn za úplatu, dle dohodnuté ceny

Rosení skel

Za určitých okolností dochází k nepříjemné kondenzaci vodní páry na okenních konstrukcích. Odtud pak voda stéká na parapetní desku nebo se vsakuje do ostění.

 

V tomto případě musíme rozlišovat, kde rosení dochází:

 • pokud se Vám skla rosí z venkovní strany (v exteriéru), je to způsobeno atypickými klimatickými podmínkami, které vznikají např. v létě po bouřce; nejedná se však o reklamací uznatelnou vadu; naopak, je to důkaz vynikajících izolačních vlastností skla - venkovní tabule skla není ohřívána z interiéru
 • pokud se rosí okna v meziprostoru izolačního skla (dvojskla či trojskla), jedná se pravděpodobně o výrobní vadu a v tomto případě máte samozřejmě nárok na reklamaci
 • dochází-li k rosení okenních rámů či skel ze strany interiéru, je to nejčastěji zapříčiněno kondenzací vodní páry (vlhkosti) nacházející se v místnosti; v zimních obdobích (za velkých mrazů) je vnitřní sklo ochlazováno venkovním prostředím; v interiéru se pak na nejchladnějším místě, tedy právě na okenních rámech a sklech, setkává teplý vzduch s vysokým obsahem vodní páry a studená plocha okna či skla a dochází ke kondenzaci; tomuto procesu nelze úplně zabránit, ale je možné jej za určitých podmínek omezit:
  • především se snažte udržovat stálé klima v interiéru - nová plastová okna mnohem lépe těsní, než stará okna dřevěná; teplý vzduch s obsahem vodní páry nemá kudy unikat z místnosti - důležitým předpokladem je tedy správné a pravidelné větrání
  • eliminujte zdroje vlhkosti - při vaření používejte digestoř, nesušte prádlo v bytě, zavírejte dveře do koupelny při koupání
  • zdrojem vlhkosti jsou květiny na parapetu; stažené vnitřní žaluzie nebo záclony omezují přístup teplého vzduchu k oknu
  • nechejte proudit teplý vzduch v místnosti; optimální je, pokud jsou topná tělesa osazena pod okny; pokud máte široké parapety, opatřete je větracími mřížkami pro snadný průchod vzduchu
  • udržujte teplotu alespoň 20 °C a relativní vlhkost do 50 %
  • používejte indikátor Gealan Air Watch - indikátor větrání, který funguje na principu vlhkoměru a ukazuje Vám, kdy je již třeba stávající vydýchaný vzduch vyvětrat a přivést do místnosti vzduch čerství

Větrání

Výměna starých dřevěných oken za nová plastová s sebou někdy přináší i potřebu přehodnotit dosavadní návyky v oblasti větrání. Nová okna mnohem lépe těsní než okna původní. Teplý vzduch s vyšším obsahem vodní páry nemá kudy unikat z místnosti - je tedy důležité, správně a pravidelně větrat.

 

Vlhkost se v interiéru projevuje kondenzací na studených plochách - okenních sklech, omítkách ostění - a může v nejhorším případě může vést ke vzniku plísní a zhoršení ovzduší v bytě.

 

Úkolem větrání je tedy:

 • regulace vlhkosti vzduchu v místnosti (odvod teplejšího vlhčího vzduchu z místnosti a přísun suššího studenějšího vzduchu)
 • obnova vydýchaného vzduchu (odvod pachů)
 • regulace teploty vzduchu v místnosti
 • přísun vzduchu pro topeniště odebírající vzduch z místnosti

 

Druhy větrání

 • štěrbinové větrání
  • Při štěrbinovém větrání se okno do určité míry pootevře. U standardních otevíracích a vyklápěcích oken se k tomu zpravidla  okno vyklopí. Štěrbinovým větráním se zajistí jen málo intenzivní výměna vzduchu, což vede k tomu, že okno zůstává vyklopené dlouhou dobu. Intenzivnější prochladnutí okenního ostění (špalety) způsobuje, že nebezpečí poškození vlivem zkondenzované vody je ještě větší.
 • Nárazové větrání
  • Je podstatně efektivnějším způsobem výměny vzduchu v místnosti. Při něm se křídlo okna zcela otevře a k výměně vzduchu tak dojde za 4 - 10 minut. Při nárazovém větrání se minimalizují i ztráty energie. Velmi rychle realizovanou výměnou vzduchu nedochází k prochladnutí částí objektu.
 • Větrání průvanem
  • Při větrání s průvanem dochází k výměně vzduchu ještě rychleji, vzduch v místnosti se kompletně vymění již za 2-4 minuty. K tomu musí být otevřena všechna okna a dveře, takže vznikne průvan.


GECCO (GEalan Clima COntrol) je systém větrání pracující samostatně. Při vyšších rychlostech proudění vzduchu uzavře větrací klapka vzduchový kanál a zabrání tím průvanu. Jakmile vítr pomine, klapka se automaticky opět otevře a proudění větracího vzduchu se obnoví.

 • Zajišťuje optimální výměnu vzduchu
 • Zabraňuje nepříznivému průvanu, klapka větrání pracuje na principu samoregulace
 • Není potřeba manuální obsluha
 • Nejsou třeba dodatečné konstrukční prvky na okně
 • Příznivá cena
O funkčnosti a možnosti montáže GECCO klapky Vás rádi informujeme.