Mondena - plastová okna a dveře | Okna a balkonové dveře - Konstrukce

Okna a balkonové dveře - Konstrukce

  • okna vyrábíme dle přání zákazníka v různých tvarech a velikostech
  • při výměně starých oken za nová se snažíme respektovat a zachovat stávající ráz stavby
  • častým typem jsou okna v sestavě s balkónovými (vchodovými) dveřmi, balkónové stěny nebo schodišťové stěny
  • podle požadavků můžeme okenní rámy členit pomocí sloupků a vytvářet konstrukce pevně zasklené nebo otevíravé; stejně tak okenní křídla můžeme pomocí sloupků rozčlenit na Vámi požadované tvary


Pro představu uvádíme nejčastější případy:

  • okna pravoúhlá
  • okna oblouková a výsečová
  • okna šikmá a skosená
  • okna v sestavě s balk. dveřmi
  • atypická řešení